ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Μηχανουργείο Επισκευής Κατασκευής και Συντήρησης Μηχανών Παραγωγής Ελαστικών και Πλαστικών Ειδών

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ