ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Μηχανουργείο Επισκευής Κατασκευής και Συντήρησης Μηχανών Παραγωγής Ελαστικών και Πλαστικών Ειδών

Κρυστάλλη 32 και Αππιανού 10 ( είσοδος από Αππιανού )

Περιστέρι  τ.κ 12131