ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Μηχανουργείο Επισκευής Κατασκευής και Συντήρησης Μηχανών Παραγωγής Ελαστικών και Πλαστικών Ειδών
Η εταιρεία Τεχνική Θερμοπλαστική ιδρύθηκε το 2013 με στόχο να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και καινοτομίας παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς της κατασκευής και ανακατασκευής μηχανημάτων για πλαστικά και ελαστικά είδη .